Podmienky pridania ponuky

Registrácia a pridávanie ponúk, služieb  je zdarma bez poplatkov.


Mytvorime je priestor na sprostredkovanie predaja vašich ponúk a služieb pre zákazníkov a ich následné oslovenie užívateľmi webu.Mytvorime je sprostredkovateľom ponúk a služieb na stránke a nezodpovedá za obsah a pravdivosť údajov.

Základné podmienky pridania ponuky:

Ako pridávať ponuky, služby na stránku? Jednoducho v hornom menu klikajte na Registrácia, najprv sa treba registrovať, otvorí sa tabuľka kde vyplníte registračné údaje.Po registrácii stačí klikať na Prihlásenie, následne vás prihlási pod vaším kontom z vašimi údajmi.

Ako vkladať ponuku, službu:Po prihlásení kliknete na Pridaj  ponuku, kde už následne vyplníte názov, pridáte kategóriu, zaškrtnite do akej kategórii patrí, viete žaškrtnúť i viac kategórii.Následne vložíte obrázky, pridáte cenu, znak € sa zobrazí automaticky, ceny sú na dve desatiné miesta, pridávajte bodku napr./25.30 €/ a nakoniec vložte Lokalitu, telefón odkiaľ ste/ nie je povinné/.

Po vyplnení kliknete na tlačidlo Náhľad, kde si viete ešte skontrolovať ponuku, službu.Po skontrolovaní kliknete na Publikovať záznam a ponuka, služba sa zobrazí na stránke.

Vaše ponuky, služby viete upravovať, mazať v kolónke hore pod názvom Moje ponuky, musíte byť však prihlásený.

V prípade záujmu o vašu ponuku, službu vás kupujúci bude kontaktovať dole formulárom pod každou ponukou kde vám pošle správu na váš email, alebo cez telefón ktorý zadávate pri registrovaní.